• sunob@sunob.sk

KATEGORIE PRODUKTOV

Liatina

Informační systém vodovodů a kanalizací (dále jen „IS VaK“) je již od roku 2007 plněním ustanovení v §§ 4, 5, 6, 29 a 36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Specifikace IS VaK je stanovena vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí uvedený zákon, ve znění pozdějších přepisů, a to zejména příloh číslo 21 až 24 této vyhlášky. Předmětný informační systém poskytuje podklady pro tvorbu koncepcí, včetně mezirezortních, pro srovnávání subjektů v oboru vodovodů a kanalizaci, pro řešení problematiky udržitelnosti a samofinancování vodohospodářské infrastruktury a pro návrhy koncepčních řešeni v souvislosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury.

sunob

Tvarovky

sunob

Armatúry

sunob

Rúry

Odberatelia

cesty-nitra
dobrostav
eurovia
hydrotranzit
skanska
strabag