• sunob@sunob.sk

KATEGORIE PRODUKTOV

Plasty- voda, plyn

sunob

Tvarovky na LDPE rúry

sunob

PVC rúry tlakové

sunob

PVC tvarovky tlakové

sunob

HDPE vodovodné rúry tlakové

sunob

HDPE tvarovky na vodu a plyn

sunob

LDPE vodovodné rúry tlakové

sunob

HDPE plynové rúry

sunob

Tlakový a rúrový systém pre vodovod a plynovod- katalog

Odberatelia

cesty-nitra
dobrostav
eurovia
hydrotranzit
skanska
strabag