• sunob@sunob.sk

PRODUKTY

Tvarovky na LDPE rúry

sunob

Adaptérová spojka s vonkajším závitom

sunob

Spojka rovnoramenná

sunob

Adaptérová spojka s vnútorným závitom

sunob

Spojka redukovaná

sunob

T-kus 90, rovnoramenný

sunob

T-kus 90°, redukovaný

sunob

T-kus 90°, vnútorný závit

sunob

T-kus 90°, vonkajší závit

sunob

Koleno 90°

sunob

Koleno 90°, vonkajší závit

sunob

Koleno 90°, vnútorný závit

sunob

Koncové viečko

Odberatelia

cesty-nitra
dobrostav
eurovia
hydrotranzit
skanska
strabag